Fasad scanning

Fasad scanning i Dalarna, Falun, Gävle & Sandviken

Scanning av fasader blir allt vanligt förekommande metodval.
Speciellt när man upptäcker vilka fördelar man kan dra av tekniken.
Det är inte ovanligt att det saknas uppdaterade ritningar på äldre byggnader, om de ens finns några alls.
De som bevarats är i många fall vanliga pappers ritningar.
Och när det är dags för renovering eller ombyggnad så krävs uppdaterade underlag för att ha möjlighet att få in relevanta offerter. Om underlag saknas så kan det vara svårt att få in offerter över huvud taget. Man riskerar även som beställare att drabbas av så kallad ÄTA-arbeten? ( ÄTA är en vedertagen förkortning inom byggbranschen som står för ändring, tilläggsarbeten ) pga. undermåliga handlingar. För att undvika dessa kostnader så är uppdaterade underlag lösningen.
Detta gäller för fasadritningar men samma metod används för invändiga layouter med väggar, dörrar, murstockar med mera.

Även dessa kan digitaliseras och så här går det till.

Steg 1

Arkiv ritningarna fotas ( scannas ) med hjälp av en kopierings firma som till exempelvis Printeliten, Arkitektkopia eller liknande.

Eftersom ritningar kommer användas i CAD-miljö så kan de flesta av dessa företag även hjälpa till med bearbetning, automatvektorisering som skapar färdiga dwg-ritningar. (Även om dessa blir i fel skala). Resultatet blir antingen en bild eller PDF-, eller dwg- format. Skala justerar vi senare i processen.

Steg 2

Vi hjälper er att laser scanna fasaderna med Trimble SX10 scanner , resultatet blir ett 3D-punktmoln i verkliga färger. (Ser ut som en virtuell värld)
I punktmolnet ifrån laserscanningen så kommer man se alla utvändiga väggar samt öppningar som tex fönster och dörrar, takdetaljer mm. Med hjälp av dessa så kan man få det underlaget ifrån steg 1 i rätt -skala samt -läge.

Vi kommer leverera punktmolnet i rätt anpassat format för respektive CAD program så att det kommer gå smidigt att importera.

Nu har vi samlat in det data som vi behöver för att tillverka underlaget.

Så här går det till:

Vi eller vanligtvis Arkitekterna brukar använda sig av program vara som tex Revit , BricsCad, AutoCAD eller Archicad mfl.

 1. Import av punktmoln (ifrån steg 2)
 2. Infoga underlag ifrån steg 1 (dwg, pdf eller bild). Denna läggs i bakgrunden.
 3. Justera in underlaget så att rätt skala samt läge erhålls. Injustering /skalning görs med stöd av av punkmolnet ifrån steg 2.
 4. Nu är det dax att börja rita av underlaget med väggar, dörrar, bjälklags höjder samt rörstråk med media av vatten, ventilation, värme, el med mera. Med hjälp av denna teknik kan man skapa ett enkelt 2D underlag eller ett komplett mer avancerat 3D-BIM underlag.

Och simsalabim så har vi ett digitalt underlag för framtiden som man kan använda för tex.

 • Area beräkningar
 • Volym beräkningar
 • Offert underlag
 • Projekterings underlag
 • Relations handlingar
 • Felsökning
 • Planering
 • Besiktningar

Kontakta oss så berättar vi mer

Foto av fasad

Foto av fasad

Resultat av fasadskanning (Punktmoln i naturliga färger)