Industrimätning

Industrimätning
3D-skanning industrimätning

Traditionell Industrimätning

Vi har långvarig erfarenhet av industrimätning i allt från pappersindustri, metallindustri, träindustri och datahallar där vi hjälper till med allt inom utsättning och inmätning. Vi hjälper till i projektering av nyproduktion, nybyggnation utvändig planering, mängdhantering, travers inpassningar, kontroll av maskiner som hamnat i obalans med resterande maskiner och så vidare!

Inpassning av maskiner med tiondelsmillimeter precision. 

Stomnät, lägeskontroller, drönarflygning, 3d-skanning, punktmolnshantering.

Vi håller till i Dalarna, Falun, Borlänge, Västerås och Mellansverige.

3D skanning industri

Vi ligger i framkant med 3D-skanning och har hög kompetens med allt från mätningen på plats till att hjälpa till i projektering. Så våra kunder får den bästa upplevelsen efter önskat område att 3d skanna. Vi gör industrin till en virtuell värld där projektörer som konstruktör, arkitekt, markprojektör, ventilationsprojektör, VS, och el projektör. Kan samarbeta, undvika misstag och utgå från samma underlag istället för att gissa och göra uppskattningar på deras underlag.

Det är absolut denna väg som är effektivast både ekonomiskt och för bästa resultat för kunden. 

  •  Bra underlag ifrån början spar pengar
    • Kortar projekterings tiden
    • Undviker felkällor
    • Mindre ätor

Utsättning av nyproduktion, grundläggning, produktionslinje

Utsättning av byggprocess på en nyproduktion inom industri involverar att sätta ut en ny byggnad, grundkonstruktion, produktionslinje eller en ny produktionsmetod på på en industri. Där vi är med genom hela processen med att sätta ut, mäta in data och hjälpa projektledningen med sin produktion. 
Genom att anpassa produktionen till nya krav och förändrade marknadsbehov kan man öka sin konkurrenskraft och förbättra sin produktivitet. För att säkerställa att byggprocessen fungerar så effektivt som möjligt, är det viktigt att mäta in och kontrollera olika parametrar under utsättningsprocessen. Detta kan inkludera att mäta toleranser, dimensioner, materialegenskaper och funktioner på maskindelar och komponenter. Genom att använda mätteknik och våra automatiserade mätutrustningar kan man snabbt, noggrant och kostnadseffektivt mäta produkterna och säkerställa att de uppfyller kraven.

Injustering av maskindelar

Inpassning av maskindelar är en viktig del av arbetet som mättekniker. Genom att mäta och kontrollera toleranser och dimensioner på maskindelar kan man säkerställa att de passar tillsammans på rätt sätt och fungerar optimalt i den samlade maskinen. Inpassning kan göras med hjälp av olika manuella mätverktyg såsom mikrometrar, skruvmått och vattenpass, eller med hjälp av våra automatiserade mätutrustningar såsom totalstation. Att inpassa maskindelar kräver hög noggrannhet och kompetens, och är ett område som kräver att man har en grundläggande förståelse för maskinteknik och mekanik. Inpassning är en viktig faktor för att säkerställa att maskinen fungerar säkert och effektivt, och kan bidra till att minska risken för fel och störningar i produktionen.

Tveka inte att höra av er till oss för att få hjälp med just er industrimätning och ställ gärna frågor om uppskattning av priser, vi kommer gärna med råd och hjälper till på bäst möjliga sätt för våra kunder! Hör av er till 070-5817958 alternativ peter@pmab.nu, pontus@pmab.nu.