Mängdreglering och volymberäkning

Inmätning grustäckt, drönarinmätning, volymberäkning, terrängmodeller och mängdreflering

Areamätning med drönare för volymberäkning

Volymberäkningar, terrängmodeller och mängdreglering på grustag, soptippar, underlag för större områden av nybyggnation och mycket mer, så finns det inget snabbare och effektivare sätt än att flyga in objektet med drönare. Med drönaren får man en precision med en noggrannhet inom 5cm.

Vi kan leverera resultatet i ett punktmoln, eller så tillverkar vi en 3d-mesh av följande data, därefter kan man plocka ut koordinater på alla föremål som är innanför området flyget med drönare, så som höjder på marknivåer, läget på vägar, belysningsstolpar, brunnar och så vidare. 

Uttag av data i rätt format för kunden

Vi har väldigt bra verktyg där vi kan ta ut terrängmodeller, volymberäkningar och mängdreglering.
Alternativt att vi skickar ut dem format som markprojektören, arkitekt, projektledare eller konstruktör använder sig av om dem vill beräkna ut data själv. Vi hjälper er från start till slut.

Tveka inte att höra av er till oss på 070-5817958

Har du ett projekt som ni har funderingar på vad som blir bäst för er? Vi finns i Mellansverige; Dalarna, Falun, Gävle & Sandviken. Men dessa projekt brukar oftast ta en dagstripp att hinna få med all intressant information, så vi kan ta jobb i princip hela Sverige om vi kan komma på en bra lösning!

Mängdreglering anläggning, infrastruktur, VA

Mängdning, Infrastruktur, mängdreglering, VA schakt, fjärrvärmeschakt
Mängdberäkning, volymberäkning, volymrapport

Vi tillhandahåller mängdregleringar och ut beräkning för markföretag som gräver efter vägar, VA, kabelstråk och opto.

Vi använder oss utav avancerade program för att lätt kunna redovisa för kunder och beställare utan att det skall bli frågetecken.

Där det oftast följs enligt AMA, Mer anläggning 20 och enligt ÖK med beställare.

Våra program beräknar automatiskt ut resterandefyllning, kringfyll samt ledningsbäddens area samt volymer efter bestämmelse i teorin. Jämförelser av olika överytor samt överbyggnadsytor.

Med våran kunskap att redovisa så blir det enkelt att kunna se differenser i mängder för både kund och beställare.

Dessa jobb kan vi hjälpa till med i projekt som är rikstäckande då det är enkelt att skicka över underlag samt ha möten via internet.

Det är väldigt praktiskt att använda sig av modeller som skapas vid mängd processen för maskinstyrning och utsättning samt kontroller under en byggprocess.

Har du ett projekt och behöver hjälp med mängdreglering, ledningsgravs volymer och så vidare så har du kommit rätt. Vi kan hjälpa med hela processen. Ni är välkomna till vårt huvudkontor i Borlänge om ni vill träffas och veta mer om samarbeten.

Våra utgångspunkter är Borlänge, Leksand, Sandviken och Falun

I och med att drönarflygning har en noggrannhet på inom 5cm så kan det finnas vissa objekt som krävs en högre precision, därpå adderar vi lite inmätning på just det objektet med en 3D-scanner som således mäter in med millimeter precision. Dessa filer kan man lägga ihop och är koordinatsatta i Sweref99, eller liknande koordinatsystem efter kundens behov.

Kan skalas ner ritningar till millimeter för att sedan skalas upp igen vid utsättning eller tillverkning av bygghandlingar.

Men oftast så räcker en noggrannhet inom 5cm, speciellt på utvändig mark.

Så som terrängmodeller, volymberäkning och mängdreglering. Även uttag av all information på utvändiga föremål och allmänna höjder för att sedan addera på plan-ritningar.