PMAB Mättjänster

Mättekniktjänster för lönsammare projekt

Vi är ett team med erfarna mättekniker som arbetar på ett kostnadseffektivt sätt vid behov, vi får projekt att fortlöpa enligt kundens mål.

Vi har den bredaste erfarenheten av all dess former att sätta ut och inmätning efter kundernas behov.

Vi håller nära kontakt med alla olika yrkesgrupper för en felfri projektering samt byggprocess.

Våra områden med mättekniker är i Dalarna, Falun, Leksand, Gävle och Sandviken. Med huvudkontor i Borlänge.

Vi är anpassningsbara och har effektiva lösningar på allt inom bygg, anläggning, industri, projektering och nyare teknik som 3D-scanning och Drönarmätning!

Mätteknik för Bygg- & anläggningstjänster

Byggutsättning, nyproduktion, totalstation

Utsättning

Inmätning

Industrimätning

Traversmätning

Maskinstyrning

Maskinstyrningsmodeller

Mätteknik för Projekt och förvaltningsstöd

Fasadscanning

3D scanning

Drönarmätning

Inspektion & dokumentation

Volymberäkning & mängdreglering

Relationsritningar

Dessa mättjänster kan vi hjälpa dig med:

Vi utför alla typer av mättjänster

 • Terräng modeller
 • Volymberäkning
 • Mängd reglering
 • Relations ritningar
 • Kartering
 • Projekterings mätning
 • Volymberäkning
 • Maskinstyrnings modeller
 • Drönarmätning
 • 3D-mappning
 • Byggutsättning
 • 3D-scanning
 • Inspektioner av objekt med drönare samt scanner
 • Broinspektioner, mastinspektioner, vattendrag, berg, hus, solceller på tak

Drönarmätning

 • 3D-modulering
 • Inmätning av vägar
 • Inmätning av hus
 • Detaljinmätning
 • Volymberäkning
 • Kartering
 • Hinderfrihet
 • Översiktskartor
 • Relationsritningar
 • Inspektion
 • Fotografier
 • Video 4K 

Industrimätning

 • Inriktning av maskindelar
 • Vals uppriktningar
 • Travers inmätningar

Laser scanning

 • Modulering

Våra kunder är:

 • Byggföretag, Markentreprenörer, Privatpersoner i huvudsakligen från Dalarna, Sandviken och Gävle
 • Industrier inom Papper samt Metall där precision krävs för inriktning samt montage.
 • Arkitekter samt konstruktörer som efterlyser ritningsunderlag för projektering eller relation
 • Markägare, elföretag, teleföretag och fastighetsägare som behöver inspektioner av alla olika möjliga objekt
mättjänster

Vi förser våra kunder med den bästa servicen i branschen.