Utsättning Inmätning

Utsättning i Dalarna, vi håller måttet!

Byggutsättning

Utsättning, Byggutsättning. Är vår längsta erfarenhet. Vi har hållit på med utsättning i över 30år! Vi jobbar huvudsakligen med utsättning inom Dalarna men tar även jobb inom hela Sverige. Vårt nära samarbete med våra kunder samt effektivt jobb gör att vi har våra återkommande kunder. Vi jobbar opartiskt på en byggarbetsplats där det är fler entreprenörer som använder vår hjälp med utsättning.

Inmätning

Utsättning av elkablar med kabelsökare efter riksväg, för att sedan mäta in dem inför en VA-projektering efter vägen.
Samt inmätning av vegetation.

Riksväg 70, Dalarna, Borlänge

Utsättning av borrhål

Utsättning av pålar

Utsättning av borrhål i Enköpings skog

Vi sätter även ut i dem svåraste och mest utmanande förhållanden som inte är möjligt med enbart GPS.

Då kombinerar vi GPS med totalstation och kan lokalisera oss med millimeter precision djupt inne i skogen som bland vid höghus och även såklart inne i trånga och större utrymmen!

Vi hanterar alla typer av underlag som lokala till koordinatsatta efter SWEREFS koordinatsystem.

Vi hjälper till med lokalisering av pålar genom att sätta ut de projekterade pålarna med konstruktörens underlag.

Placering, markering och även egenkontroll så det ej missas pålar!

Vi planerar med våra kunder prioriteringsordningen hur vi skall gå till väga för att pålningsarbetet skall bli så effektivt som möjligt!

Utsättning av kap höjder på pålarna så en kapare kan springa runt och göra jobbet snabbt och felfritt.

Sedan så mäter vi in pålarnas läge samt höjd och levererar underlaget till konstruktören för en kontroll så alla hamnat på sin plats efter hela utförandet!

 

Satellitnavigation ( GNSS )

Vi använder oss utav Satellitnavigation även förkortat till GNSS, som är ett samlingsbegrepp för en grupp världstäckande navigationssystem som utnyttjar signaler från en konstellation av satelliter och pseudosatelliter för att möjliggöra positionsinmätning för en mottagare. Det amerikanska GPS-systemet är det mest kända av dessa system, men därutöver finns bland annat det ryska GLONASS, det kinesiska Beidou och det nyutvecklade europeiska Galileo.

Precisionen med gps varierar, men man brukar säga att den varierar lika mycket som storleken på en pingisboll i (vertikalt) och horisontellt läge cirka 1cm. Denna typ av mätning kallas även Kinematisk positionsbestämning” som betyder positionsbestämningar där GPS-mottagaren är i rörelse.

KINEMATISK MÄTNING I REALTID (Nätverks-RTK)

Horisontellt 8 mm + 0,5 ppm RMS 

Vertikalt 15 mm + 0,5 ppm RMS

Men kan vara mycket bättre i bra förhållande 

Högre precision kan uppnås om man låter GPS mottagaren stå och mäta flera gånger och medelvärdes bilda under en längre tid. Detta benämns som Statisk positionsbestämning” och är positionsbestämning med stillastående mottagare. I GPS-sammanhang underförstås statisk relativ positionsbestämning genom fasmätning, där mottagarna står stilla på stationerna under en längre tid.

STATISK GNSS-MÄTNING 

Statisk med hög precision 

Horisontellt 3 mm + 0,1 ppm RMS 

Vertikalt 3,5 mm + 0,4 ppm 

RMS Statisk och snabbstatisk 

Horisontellt 3 mm + 0,5 ppm RMS 

Vertikalt 5 mm + 0,5 ppm RMS 

 

Våra GPS-enheter

Trimble R10

Trimble R8

Trimble R4

Totalstationsmätning

För att uppnå en högre precisionen använder vi oss utav Totalstationsmätning. Totalstation är ett instrument som mäter vertikalvinkel, horisontalvinkel och lutande längd mot ett optiskt reflekterande prisma. Med denna information som grund kan prismats tredimensionella position i ett kartesiskt koordinatsystem visas.

 

Precisionen med våra totalstationer är 1 millimeter

Våra totalstationer:

Trimble S9 HP

Trimble S8 HP

Trimble S6 HP

 

Följ oss på sociala medier för att följa vår resa!